Ilo kasvaa liikkuen -nykytilan arviointi on työkalu ohjelmassa mukana oleville yksiköille toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

Arviointityökalu auttaa varhaiskasvatusyksiköitä valitsemaan oikeat kehittämiskohteet.

Työkalun avulla arvioidaan, mikä on Ilo kasvaa liikkuen -toiminnan nykytila yksikössänne. Nykytilan arvioinnin täyttänyt yksikkö saa yhteenvedon vastauksistaan. Tehdessään arvioinnin kerran vuodessa yksikkö voi hyödyntää tuloksia vuosisuunnittelussa sekä pystyy seuraamaan oman toimintansa kehittymistä.

Ilo kasvaa liikkuen -nykytilan arviointi on jaettu kahdeksaan osa-alueeseen:

 1. Ohjelman toteuttaminen
 2. Liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen
 3. Henkilökunnan osallistuminen, osaaminen ja työhyvinvointi
 4. Lapsen osallisuus
 5. Varhaiskasvatusyksikön pihat ja tilat
 6. Varhaiskasvatusyksikön liikuntavälineet
 7. Toiminnallisuus ja motorinen kehitys
 8. Yhteistyö lasten liikkumisen edistämiseksi

Näin se toimii

Työkalu on maksuton rekisteröityneille varhaiskasvatusyksiköille. Jos ette ole vielä rekisteröityneet, tehkää se rekisteröitymislomakkeella. Oman yksikön rekisteröitymisen voi tarkistaa yksikköhakemistosta.

Työkalua voi käyttää missä vaiheessa toimintavuotta tahansa. Suosituin ajankohta on ollut maalis–huhtikuu, jolloin arvioinnista saa parhaan hyödyn seuraavan toimintavuoden suunnitteluun. Nykytilan arviointi täytetään yksikkökohtaisesti (ei ryhmäkohtaisesti).

 • Nykytilan arviointi suositellaan tehtäväksi yksikössä ryhmätyönä. Kootkaa keskustelun tulos lopuksi yksikön yhteiseksi näkemykseksi.
 • Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta.
 • Tallentakaa vastauksenne sähköiseen kyselylomakkeeseen.
 • Saatte noin kuukauden kuluessa visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne.
 • Nykytilan arvioinnin voi täyttää myös ruotsiksi - Bedömning av nuläget för Glädje i rörelse

Tulokset visuaalisesta tietokannasta

Nykytilan arvioinnin tulokset on koottu visuaaliseen tietokantaan Virveliin. Virvelissä voit tarkastella joko AVI-alueen tuloksia tai valtakunnallista tilannetta. Virveliin on koottu myös kuntakoosteet niistä kunnista, joista on kattavasti vastauksia. Yksittäisen varhaiskasvatusyksikön tuloksia ei julkaista.

Lisätietoa rekisteröitymiseen ja nykytilan arviointiin liittyen: apuamatkalle (a) liikkuvakoulu.fi

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon aktiivisessa toimintaympäristössä. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved