Material in English

Programme document describes the objectives and the basic principles of the implementation of the Joy in Motion programme and envisages the future of the programme at different levels. It also examines the foundation of the programme, such as the laws and documents governing ECEC, and the scientific justifications for the physical activity of small children.

Diaesitykseen on koottu perustiedot Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmasta. Esitys pohjautuu Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma-asiakirjaan.

Material på svenska

Den här idéguiden har sammanställts av barnens egna idéer om fysiska aktiviteter som inspirerats av tipskorten Glädje, lek och delaktighet. Tipskorten, som utformats enligt Rekommendationer för fysisk aktivitet under de första åren, inspirerar, uppmuntrar och instruerar barn att tänka ut, planera och genomföra fysiska aktiviteter.

Ohjelma-asiakirjassa kuvataan Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoitteita ja toteutuksen perusperiaatteita sekä visioidaan ohjelman tulevaisuutta eri tasoilla. Julkaisussa tarkastellaan myös ohjelman perustaa kuten varhaiskasvatusta ohjaavia lakeja ja asiakirjoja sekä pienten lasten fyysisen aktiivisuuden tieteellisiä perusteluja.

Vinkkikortit

Iloa, leikkiä ja osallisuutta -vinkkikorteista löydät ideoita liikkumisten suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä lasten kanssa. Vinkkikortit on jaoteltu Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaan. Vinkkikorteissa seikkailevat hahmot Nix ja Nax innostavat, kannustavat ja ohjeistavat lapsia ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan liikkumisia. Korttien toisella puolella on aikuisen ohjeistus, jossa on näkökulmana lapsen osallisuus. Tältä sivulta löytyviin kortteihin on lisätty digi-ideoita, jotka tunnistaa lampun kuvasta ja digi-tekstistä.

Voit ladata korttien sähköiset versiot alta tai tilata kortit itsellesi Materiaalitilaus-lomakkeella.

Kettuvaara

Liikkumistankkaus

Liikuntamittari

Liikkumisseikkailuja

Mitä tein ulkona?

Liikkumiskiikarit

Herkkukaappi

Aarrekartta

Unelmien Liikuntapäivä​

Ideaoppaat

Ideaoppaaseen on koottu lasten omia liikkumisideoita, jotka ovat saaneet inspiraationsa Iloa, leikkiä ja osallisuutta -vinkkikorteista. Opasta on ollut työstämässä yhdessä Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman Lasten osallisuus -työryhmä.

Ideaoppaat

Ideaoppaan sisältö rakentuu varhaiskasvatusyksiköiden omista pienistä kehittämisaskelista. Oppaan vinkit on jaoteltu Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten otsikoiden alle.

Kuusisivuinen yleisesite Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmasta.

Fyysisen aktiivisuuden suositukset

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset antavat ohjeita alle kahdeksanvuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuden määrästä ja laadusta, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön rooleista sekä ohjatun liikunnan ja liikuntakasvatuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta osana varhaiskasvatusta.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon aktiivisessa toimintaympäristössä. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved